Ekipa

Slaven Ranogajec, univ. dipl. inž. el.

raziskovalec e-naslov: slaven.ranogajec@fe.uni-lj.si tel.:

Slaven Ranogajec

Slaven Ranogajec je med svojo Erasmus izmenjavo aktivno sodeloval pri projektih LMK. Magistriral je iz elektrotehnike na univerzi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera v Osijeku in kot raziskovalec dela na področju merjenja vlage v plinih, vlažnosti materialov, merjenja temperature in merjenja bioloških parametrov.