Ekipa

as. dr. Vincencij Žužek, univ. dipl. inž. el.

Raziskovalec na področju termometrije e-naslov: vincencij.zuzek@fe.uni-lj.si tel.: 01 4768 230

Count what is countable, measure what is measurable, and what is not measurable, make measurable. (Galileo Galilei)

Vincencij Žužek

Vincencij Žužek je doktoriral leta 2013 na področju primarne termometrije, s čimer se v laboratoriju tudi pretežno ukvarja. Njegova glavna orodja so standardni platinasti uporovni termometri, celice temperaturnih fiksnih točk, kopeli, peči ter uporovni mostiči. Meritve opravlja na nivoju µK od ‑190 °C do temperatur, višjih od 1000 °C.

Uradni FE link

publikacije