Izobraževanje

V sodobno opremljenih predavalnicah in laboratorijih na Fakulteti za elektrotehniko izvajamo šolanja za podjetja in ustanove na področjih:

 • merjenje temperature (kontaktno in brezkontaktno merjenje, merjenje na terenu)
 • merjenje vlažnosti (absolutna in relativna vlaga, merjenje na terenu)
 • preskušanje električne varnosti gospodinjskih aparatov
 • teorija merjenj, merilni pogreški in merilna negotovost
 • osnove standarda ISO/IEC 17025 in ISO/IEC 17043

Na omenjenih področjih izvajamo predvsem namenska izobraževanja, ki jih v skladu s potrebami naročnikov prilagodimo njihovim zahtevam. Namenska izobraževanja, ki smo jih izvedli oziroma jih izvajamo, obsegajo naslednje vsebine:

 • Dileme in izzivi pri uvajanju nove izdaje standarda ISO/IEC 17025:2017
 • Vzpostavitev sistema kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 17025
 • Merjenje temperature v mikrobioloških laboratorijih ter ovrednotenje merilne negotovosti
 • Merjenje temperature v kemijskih laboratorijih ter ovrednotenje merilne negotovosti
 • Merjenje temperature in relativne vlage v farmaciji ter ovrednotenje merilne negotovosti
 • Problematika merjenj temperature na področju HACCP
 • Merjenje temperature in vlage, temperaturna lestvica ITS-90
 • Umerjanje rosiščnih vlagomerov s primarnim generatorjem vlage
 • Umerjanje kontaktnih termometrov in ovrednotenje merilne negotovosti
 • Umerjanje brezkotaktnih termometrov in ovrednotenje merilne negotovosti
 • Umerjanje tekočinskih in indikacijskih termometrov ter termostatskih omar
 • Umerjanje senzorjev za relativno vlago
 • Umerjanje medicinskih kontaktnih in brezkontaktnih termometrov
 • Merjenje temperature in relativne vlage ter izračun merilne negotovosti pri ovrednotenju klimatskih komor
 • Ovrednotenje temperaturnih kalibracijskih sistemov (klimatske komore, kopeli, peči) in umerjanje indikacijskih termometrov v suhih kalibratorjih v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 17025
 • Osnove in uporaba termovizije
 • Analiza in razvoj specialne merilne opreme na področju temperature
 • Merjenje visokih temperatur s termočleni in pirometri ter ovrednotenje merilne negotovosti
 • Akreditacija preskusnega laboratorija za zagotavljanje kakovosti in varnosti ter merilna negotovost pri preskušanju
 • Merilna oprema za merjenje in kalibracijo temperature in tlaka v modernih industrijskih procesih
 • Meroslovje, senzorji in njihove karakteristike