Izobraževanje

LMK izvaja šolanja za industrijo in podjetja, in sicer na področjih: merjenje temperature (kontaktno in brezkontaktno merjenje, merjenje na terenu), merjenje vlažnosti (absolutna in relativna vlaga, merjenje na terenu), preskušanje električne varnosti gospodinjskih aparatov, teorija merjenja, merilni pogreški in merilna negotovost, osnove standarda ISO/IEC 17025 in ISO/IEC 17043.

Na omenjenih področjih izvajamo tudi namenska izobraževanja, ki jih v skladu s potrebami naročnikov prilagodimo njihovim zahtevam. Za šolanja imamo na voljo sodobno opremljene predavalnice in laboratorije na Fakulteti za elektrotehniko.