Zaposlitve

Po študiju Tehniške kakovosti se lahko zaposliš v različnih vejah gospodarstva. Oglej si, kakšne vrste delo bi ti najbolj ustrezalo glede na značaj in želje.

SEM OKOLJEVARSTVENIK

Te zanima okolje in imaš rad praktično delo in poglobljeno razumevanje fizike okoli nas, zeleno tehnologijo in obnovljive vire energije? Te zanimajo  sistemi za monitoring kakovosti vode in zraka, oceanografija, zbiranje podatkov o vremenu in podnebju, testiranje in vzdrževanje opazovalnic vremena, monitoring varnostnih sistemov in izpustov sistemov,  zanesljiva preskrba z energijo s pomočjo tradicionalnih virov ter sončne, geotermalne ali vetrne tehnologije?

ZAPOSLIM SE LAHKO V:

Laboratoriji za temperaturo, maso in tlak, službe za  monitoring okoljskih parametrov, proizvodnja električne energije (inženir zaščite pred sevanji, nuklearni inženir).

NLZOH NEK  erico-logo 22_logotip_ARSO

SI ŠPORTNIK?

Te zanima delo na terenu, polno motilnih  parametrov iz okolja, direktno sodelovanje z uporabnikom meritve, reševanje nepredvidenih situacij? Potem so meritve v športu zate.

ZAPOSLIM SE LAHKO V:

Laboratoriji za biomehaniko športa (merjenje sil, navorov, hitrosti, premikov, razdalj – atletika, smučarski skoki, deskanje na snegu,  gorsko kolesarjenje), laboratoriji za meritve vrhunskih športnikov (fiziologija športnikov), laboratoriji za meritve v športu (teža diska, dolžina skoka, hitrost vetra, trdnost okvirja, hidrodinamičnost kopalk, parametri motorjev v avtomobilističnih dirkah, načrtovanje, izgradnja, proizvodnja, testiranje varnosti  športne opreme). Preskusni laboratoriji in standardizacijski organi (priporočila za instrumentacijo za meritve v športu, razvoj standardov za ugotavljanje varnosti kolesarskih čelad)

ZVD SIST SIQ

Slovenski institut za standardizacijo SIST, SIQ / ZVD d.d., Ljubljana

USTVARJALNOST

Zate je tisti del metrologije, ki se ukvarja z zagotavljanjem odlične kakovosti izdelkov. Ukvarjal se boš z razvijanjem novih testnih metod in razvojem novih merilnih instrumentov, eksperimentiranjem, načrtovanjem, oblikovanjem, izdelavo, vzdrževanjem ter varnostjo izdelkov in storitev.

ZAPOSLITVE

Vsa vodilna slovenska podjetja in vsa visokotehnološka podjetja, promet, avtomatizacija procesov, proizvodnja avtomobilskih svetil, električnih aparatov, itd.

Hella   Letrika  revoz domel  odelo hidria kolektor gorenje

 

IGRIČARSTVO

Metrologija se skriva v prenosu informacij od ene do druge elektronske naprave. Potrebuje se za avtomatizacijo meritev in kalibracijo opreme v laboratorijih ter v proizvodnji, merjenje socialnih vplivov računalnika in potapljanje v navidezna okolja, itd.

ZAPOSLITVE

Vsa podjetja, ki potrebujejo avtomatizacijo proizvodnje in zagotavljanje kontrole kakovosti izdelanih proizvodov.

Hella   Letrika  revoz domel  odelo hidria kolektor gorenje

DOKUMENTIRANJE

Lahko se vključiš v področje dokumentacijske metrologije, ki vključuje pisanje kalibracijskih procedur in navodil, ki jih bo uporabljalo osebje kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev. Ali pa napišeš dokumentacijo celotnega programa za zagotavljanje kakovosti in potrebne dokumente za akreditacijo laboratorija ali certificiranje podjetja. Tvoja služba lahko vključuje obiskovanje različnih podjetij in inštitucij,  testiranje njihove opreme in zagotavljanje primerljivosti meritev, certificiranje opreme, zagotavljanje primarne sledljivosti uteži in meril v trgovini, itd.

 

ZAPOSLITVE

Oddelki za kakovost in razvojno-raziskovalni oddelki podjetij, inšpekcijske službe, državne metrološke službe, standardizacijski, certifikacijski in akreditacijski organi.

SIQ MIRS ULAkreditirani laboratoriji

 

ROČNE SPRETNOSTI

Če si iznajdljiv in spreten, potem bo zate zanimivo zagotavljanje pravilnega delovanja merilnih naprav, od senzorjev do merilnega dela. Ter izboljšanje naprav za doseganje boljših merilnih negotovosti.

Kalibracije so pomemben del uporabnosti materialov, ki jih uporabljajo proizvajalci in družba. Merilni podatki se uporabljajo za ugotavljanje, ali so določeni  materiali primerni za določen namen, npr. gorivo, ki ga nalijete v avto ali kemični pigmenti v barvah.

ZAPOSLITVE

Vsa vodilna slovenska podjetja in vsa visokotehnološka podjetja – oddelek za kakovost (inšpektor zagotavljanja kakovosti, ki zagotovi vrhunsko kvaliteto izdelka in razvija analize kakovosti, s pomočjo katere se proizvodnji proces izboljša, sistemski inženir, ki načrtuje robotski sistem, ki postavlja 10 000 sestavnih delov v avto, in razvija nove parametre testiranja, ki zagotavljajo usklajenost avtomatiziranih proizvedenih komponent, inženir, ki kalibrira in vzdržuje merilne naprave, ugotavlja njihovo funkcionalnosti in varnost, analitik merilnih sistemov, ki analizira sisteme v proizvodni liniji avtoindustrije, razvija analize.

Hella   Letrika  revoz domel  odelo hidria kolektor gorenje  36428 kambic

 

SEM RADOVEDEN IN RAD PODVOMIM

Z merjenjem ugotavljamo lastnosti predmetov okoli nas, karakteristike izdelanih proizvodov in kakovost opravljenih storitev.
Nova odkritja zahtevajo nove načine merjenja, nove merilnike in nove načine preskušanja.
Če rad podvomiš in še rajši to preveriš s preskusom, potem je preskušanje zate. S preskušanjem lahko ugotavljaš, ali je izdelek varen, zanesljiv, ponovljiv in ali dobro deluje.

KJE SE LAHKO ZAPOSLIM?

Oddelki in laboratoriji za testiranje proizvodov.
Elektronik, ki vzdržuje in testira najmanjše proizvede naprave, izvaja rutinskih analize mini robotkov pri mikro operacijah.

tcl  ZVD  Letrika SIQ  domel ¸cimos

SEM TEORETIK

Merjenja temeljijo na fizikalnih, kemijskih, bioloških in fizioloških naravnih zakonih. Te pa je treba dobro poznati, da lahko iznajdeš nov način merjenja in s tem prideš do novih znanstvenih spoznanj.

KJE SE LAHKO ZAPOSLIM?

Razvojni oddelki visokotehnoloških podjetij, ki delujejo na zgornjih mejah človekovih odkritij in tehnoloških sposobnosti. Razvijalec nanostruktur.

ijs KI UL UKC univerzitetni laboratoriji

Sem laboratorijski znanstvenik

Metrologija je osnova vsake raziskave, saj z njeno pomočjo dobimo zanesljive znanstvene rezultate.
Če te zanima delo v laboratoriju, izvajanje meritev, analiza podatkov in ovrednotenje meritev, je to zate. Z zadosti izkušnjami greš kasneje lahko za presojevalca laboratorijev ali v oddelke podjetij za zagotavljanje kakovosti. Ugotavljaš, ali so metode in procesi zanesljivi in predvidljivi. Delaš na novih in uveljavljenih standardih, v forenzični znanosti, zdravstvu, biotehnologiji, diagnostični opremi, farmacevtskih raziskavah in izdelavi zdravil, medicinskih naprav in na področju hrane.

KJE ME LAHKO ČAKA SLUŽBA?

V okviru fizikalnih, kemijskih, bioloških in medicinskih laboratorijev lahko delaš tudi kot presojevalec usposobljenosti laboratorijev (obiski različnih laboratorijev in spoznavanje ljudi, ki delajo v okviru akreditiranih laboratorijev (npr. v skladu s standardom ISO/IEC 17025), lahko pomagaš standardizirati kakovost vsega okoli nas, sodeluješ v razvoju zdravil 21. stoletja, vzdržuješ vse potrebne merilne opreme za izdelavo zdravil. Lahko si inženir medicinskih naprav (načrtovanje in grajenje prototipov sodobnih naprav, npr izboljšanega prenosnega MRI sistema, zagotavljanje točnosti in varnosti naprav).

tcl Krka ZVD  Letrika SIQ  domel ¸cimos