Medlaboratorijske primerjave

Medlaboratorijske primerjave so oblika ugotavljanja usposobljenosti kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev. Z njimi lahko ugotovimo, kako kakovostno laboratoriji opravljajo svojo dejavnost, saj so njihovi merilni rezultati neposredno primerljivi z rezultati sorodnih laboratorijev.
LMK je pri nizozemski akreditacijski službi RvA akreditiran za izvajanje medlaboratorisjkih primerjav po mednarodnem standardu ISO/IEC 17043. Organiziral, vodil ali sodeloval je že v številnih medlaboratorijskih primerjavah, od BIPM in Euramet primerjav do bilateralnih mednarodnih primerjav. Kot nosilec nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo in vlažnost ima vpisane kalibracijske merilne zmogljivosti (CMC) v BIPM bazi podatkov KCDB. Kot kalibracijski laboratorij z vrhunskimi kalibracijskimi merilnimi zmogljivostmi organizira medlaboratorijske primerjave v skladu s potrebami naročnikov.