Medlaboratorijske primerjave

Medlaboratorijske primerjave so oblika ugotavljanja usposobljenosti kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev. Z njimi lahko ugotovimo, kako kakovostno laboratoriji opravljajo svojo dejavnost, saj so njihovi merilni rezultati neposredno primerljivi z rezultati sorodnih laboratorijev.
LMK je bil do leta 2017 akreditiran pri nizozemski akreditacijski službi RvA za izvajanje medlaboratorijskih primerjav po mednarodnem standardu ISO/IEC 17043. Organiziral, vodil ali sodeloval je že v številnih medlaboratorijskih primerjavah, od BIPM* in EURAMET* primerjav do bilateralnih mednarodnih primerjav.

Kot nosilec nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo in vlažnost ima LMK vpisane kalibracijske merilne zmogljivosti (CMC) v BIPM bazi podatkov KCDB.

Kot kalibracijski laboratorij z vrhunskimi kalibracijskimi merilnimi zmogljivostmi organiziramo medlaboratorijske primerjave v skladu s potrebami naročnikov, in sicer na področjih:

  • standardni platinasti uporovni termometri
  • fiksne točke za realizacijo ITS-90
  • platinasti uporovni termometri
  • termočleni
  • tekočinski termometri
  • indikacijski termometri
  • sevalni termometri
  • vlagomeri
  • temperaturni kalibracijski sistemi
  • klimatske komore

 

*klikni na povezavo za prikaz sezname primerjav, v katerih je LMK vodil ali sodeloval