Tehniška kakovost

Tehniška kakovost temelji na merjenjih in metrologiji. Metrologija? Kaj pa je zdaj to? Namig: ne ukvarja se z vremenom, je veliko bolj pomembna.

Metrologija je vse okoli nas, pri točenju goriva na bencinski črpalki, plačevanju porabe električne energije in vode, v avtomobilski varnosti, medicinskem slikanju, varnosti v prometu, zdravju, kvalitetnih izdelkih, pametnih napravah, športu.

Tehniška kakovost je študijska smer prve  bolonjske stopnje na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Znanja, ki jih dobijo študenti te smeri, so s področja merjenja fizikalnih veličin, senzorike in merilne instrumentacije ter obdelave in interpretacije zajetih izmerjenih vrednosti. Dodatno se študentje spoznajo tudi s procesi zagotavljanja meroslovne sledljivosti, standardizacijo in akreditacijo.

V razvoju izdelkov vedno merimo. In v meritve praviloma ne dvomimo. Ene redkih meritev, v katere vedno podvomimo, so meritve pri zdravniku (diagnostika) in meritve vremena (meteorologija). V resnici pa je podatek, kako dobro in zanesljivo smo izmerili, skrit povsod. Meritve so namreč del preskušanja proizvodov in storitev.

Preskušamo zato, da zagotovimo dobro kakovost proizvoda (vedno odlično izdelan) in razvoj proizvoda (lažji, cenejši, varnejši, funkcionalnejši).

Na smeri Tehniška kakovost se naučite, na kakšen način se izdelke preskuša in kaj je potrebno, da lahko proizvod prodajate na tržišču. Prodaja na trgu namreč pomeni, da je proizvod varen, kakovosten, funkcionalen in zanesljiv. To velja tako za proizvode kot za storitve.