Tehniška kakovost

Tehniška kakovost temelji na merjenjih in metrologiji. Metrologija? Kaj pa je zdaj to? Namig: ne ukvarja se z vremenom, je veliko bolj pomembna.

Metrologija je vse okoli nas, pri točenju goriva na bencinski črpalki, plačevanju porabe električne energije in vode, v avtomobilski varnosti, medicinskem slikanju, varnosti v prometu, zdravju, kvalitetnih izdelkih, pametnih napravah, športu.

Tehniška kakovost (Quality Engineering, Applied Metrology) je študijska smer prve bolonjske stopnje na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. Na smeri Tehniška kakovost oziroma aplikativna metrologija naučimo bodoče inženirje, kako se proizvaja izdelke in izvaja storitve na kakovosten način, da so funkcionalni, zanesljivi in varni za vse uporabnike na evropskih in globalnih trgih. Ker državne meje zaradi globalizacije omogočajo prost pretok blaga in storitev, je zagotovljena varnost in kakovost edina varovalka za zaščito končnih uporabnikov na trgu in pogoj uspešnega finančnega poslovanja proizvajalcev. Za to je potrebno točno in zanesljivo meriti ter potrditi domneve s preskusnimi postopki. Posledično so na smeri pridobljena ključna temeljna in praktična znanja s področja merjenj in preskušanj ter sistemska znanja s področja zagotavljanja kakovosti.

Nadvse pomembno je, da pridobljena znanja omogočajo zaposlitev v vseh industrijskih panogah in dejavnostih do aktivne vloge v razvojno raziskovalnem okolju v smislu zagotavljanja zanesljivosti merjenj ter preskusov in zanesljivega odločanja.

Zaradi tega je tudi študijski program sestavljen interdisciplinarno, na začetku z osnovami merjenj, merilne instrumentacije, senzorskih tehnologij in ustreznih vezij, elektroakustike in ultrazvoka, programiranjem in tehnologijo programske opreme, analogne in digitalne elektronike, mikroračunalnikov in procesorjev, modeliranjem in obdelavo signalov. Po pridobljenih osnovah se bodoči inženirji naučijo bolj sistemskih znanj, kot je negotovost merjenj, statistična procesna kontrola, regulacije in krmiljenja, energetska učinkovitost, robotika, zanesljivost komponent in sistemov ter gradnike zagotavljanja kakovosti v skladu z mednarodnimi standardi. Proti koncu študija lahko v okviru izbirnih vsebin pridobijo znanja na področjih robotike, mikroprocesorske elektronike, električnih inštalacij, optičnih komunikacij, procesnih merilnih sistemov, integriranih vezij in načrtovanju digitalnih elektronskih sistemov, elektroenergetiki in elektromegnetnih napravah, satelitskih komunikacijah in navigaciji, varnih komunikacijah, kakovosti programske opreme, inovacijah in patentni zaščiti ter aplikativni elektromagnetiki.

Vse to je mogoče, ker je poudarek na praktičnem delu in sodelovanju izvajalcev študijskega programa z vsemi navedenimi proizvodnimi in strokovnimi področji. Na teh področjih potekajo tudi strokovne prakse v zaključnem letniku ter mnoge diplome. Pri izvedbi študija sodelujejo predavatelji iz štirih kateder Fakultete za elektrotehniko: katedre za merjenja in robotiko, elektroniko, avtomatiko in biomedicinsko tehniko.

Študij je sodoben, mednarodno primerljiv, izvajan v naprednem laboratorijskem okolju, v stalni povezavi z gostujočimi predavatelji/partnerji iz industrije in drugih dejavnosti, kjer so točne meritve ključne za zagotavljanje kakovosti.

Inženirji tehniške kakovosti imajo odlične zaposlitvene možnosti, izrazito individualno obravnavo v času študija, zasedajo visoke strokovne položaje na vseh področjih, v odličnih podjetjih v Sloveniji in tujini.