Nacionalni etalon za vlažnost

Laboratorij za metrologijo in kakovost je na podlagi kriterijev znanstvene odličnosti, mednarodnega sodelovanja ter sposobnosti zagotavljanja nacionalnih potreb s strani Urada RS za meroslovje priznan kot nosilec slovenskega nacionalnega etalona enote za vlažnost.

Metrska konvencija zagotavlja globalno primerljivost merilnih rezultatov. Mednarodni urad za uteži in mere (BIPM) iz Pariza objavlja najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC – Calibration and Measurement Capabilities) nacionalnih merilnih laboratorijev za različne fizikalne veličine. V letu 2014 je na področju merjenja temperature in vlažnosti Laboratorij za metrologijo in kakovost med vsemi laboratoriji na svetu dosegel najboljšo merilno zmogljivost pri merjenju vlažnosti. Glede na podatke BIPM KCDB, od leta 2014 do 2020 (zadnja osvežitev 24.1.2020), predstavlja LMK zmogljivost 0,028 K najboljšo merilno zmogljivost na svetu na področju umerjanja rosiščnih vlagomerov.Na področju temperature ima LMK v bazi podatkov BIPM vpisanih 7 kalibracijskih merilnih zmogljivosti.

Nacionalni etalon za vlažnost je realiziran s primarnim generatorjem rosišča PGR-LMK, ki je bil razvit v LMK. Njegova vrednost je bila potrjena v ključni mednarodni medlaboratorijski primerjavi ter vnešena v BIPM podatkovno bazo KCDB pri BIPM. Etalon omogoča realizacijo temperature rosišča v območju od -80 °C do +95 °C na najvišjem nivoju z izredno nizko negotovostjo od 0,028 K* do 0,080 K. Realizacija primarnega etalona je posredno navezana na primarni etalon za termodinamično temperaturo, ki je prav tako realiziran v LMK, s tem posredno na etalon upornosti (SIQ), ter na primarni etalon tlaka (IMT).
Vrednost etalona diseminiramo z rednimi kalibracijami visoko precizijskih merilnikov rosišča, s čimer zagotavljamo referenčno vrednost meritvam rosišča in relativne vlažnosti ostalim kalibracijskim laboratorijem, industriji in drugim uporabnikom v Republiki Sloveniji in izven nje.