Nacionalni etalon za vlažnost

Laboratorij za metrologijo in kakovost je nosilec nacionalnega etalona enote za vlažnost, ki je del slovenskega sistema nacionalnih etalonov, za katerega skrbi Urad RS za meroslovje. S tem vzdržujemo in prenašamo merilno sledljivost meritev vlažnosti v slovenski industriji in institucijah do mednarodnega sistema enot SI, za katerega skrbi Mednarodni urad za uteži in mere BIPM.

Nacionalni etalon za vlažnost je realiziran s primarnim generatorjem rosišča PGR-LMK, ki je bil razvit v LMK 1, 2. Njegova vrednost je bila potrjena v ključni mednarodni medlaboratorijski primerjavi3 ter vnešena v podatkovno bazo KCDB pri BIPM, ki v skladu z Metrsko konvencijo zagotavlja globalno primerljivost merilnih rezultatov. Skupaj z ostalimi realizacijami po svetu tvori vrh sledljivostne piramide za umerjanje merilnikov vlažnosti.

Etalon omogoča realizacijo temperature rosišča v območju od -80 °C do +95 °C z izredno nizko negotovostjo od 0,028 K do 0,080 K. V KCDB predstavlja negotovost 0,028 K najboljšo merilno zmogljivost na svetu že vse od leta 2014. Graf spodaj prikazuje zmogljivosti etalona v celotnem območju v primerjavi z ostalimi realizacijami po svetu.

Realizacija primarnega etalona je posredno navezana na primarni etalon za termodinamično temperaturo v LMK, s tem posredno na etalon upornosti v SIQ ter na primarni etalon tlaka v IMT.

Vrednost etalona diseminiramo z rednimi kalibracijami visoko precizijskih merilnikov rosišča, s čimer zagotavljamo referenčno vrednost meritvam rosišča in relativne vlažnosti ostalim kalibracijskim laboratorijem, industriji in drugim uporabnikom v Republiki Sloveniji in izven nje.