Preskušanje

LMK izvaja preskušanje varnosti električnih naprav v skladu z zahtevami nizkonapetostne smernice Evropske skupnosti (LVD – Low Voltage Directive). Preskušanje se izvaja skladno s SIST, EN ali IEC standardi serije 60335. Izvajamo vse preglede električnih naprav, električne in mehanske preskuse, preskuse vlažnosti (Ingress Protection) ter preskuse odpornosti materialov proti vročini, ognju in plazilnim tokom.

Do aprila 2017 smo bili akreditirani za preskušanje v skladu s standardi, ki so bili navedeni v prilogi SA akreditacijske listine LP 057. LMK je bil tudi priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti električne opreme po 8. členu Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04) – (LVD – Notified Body).

Kontaktna oseba za naročanje preskušanja je dr. Gaber Begeš na elektronskem naslovu info¤lmk.si.

LMK se ukvarja tudi z razvojem in izdelavo preskusne oziroma merilne opreme, ter z umerjanjem vzmetnih kladiv za preskus mehanske odpornosti izolacijskih materialov.

Preskušanje izolacijskih materialov – LMK izvaja preskušanje odpornosti izolacijskih materialov proti vročini, plamenu, žareči žici in plazilnim tokovom v skladu s standardi SIST EN 60695-10-2, SIST EN 60695-11-10, SIST EN 60695-2-11, SIST EN 60695-2-12, SIST EN 60695-2-13, SIST EN 60695-2-2, SIST EN 60112.

Preskušanje stopnje IP zaščite – LMK izvaja preskušanje do stopnje IPX4 zaščite v skladu s standardom SIST EN 60529 za električne proizvode.