Ekipa

izr. prof. dr. Gaber Begeš, univ. dipl. inž. el.

Področje preskušanja varnosti električnih proizvod, namestnik vodje za kakovost e-naslov: gaber.beges@fe.uni-lj.si tel.: 01-4768 224, 448

"Quality is doing the right thing when no one is looking." - Henry Ford

Gaber Begeš

Področje zanimanja je tehniška kakovost v najširšem smislu. Od tega, kaj vse je potrebno, da svoj inovativni proizvod smeš prodajati na tržišču, do sistemov kakovosti proizvodnih ali storitvenih zmogljivosti, da nastali proizvod dosega zadovoljivo kakovost, ki ji kupec zaupa. Merjenje za zagotavljanje tehniške kakovosti in uporaba orodij za zagotavljanje kakovosti sta glavni temi za raziskave ter delo s študenti in industrijskimi partnerji.

Uradni FE link

publikacije