Ekipa

izr. prof. dr. Igor Pušnik, univ. dipl. inž. el.

Vodja kakovosti laboratorija e-naslov: igor.pusnik@fe.uni-lj.si tel.: 01 4768 224

Life is not measured by the breaths you take, but by the moments that take your breath away.

Igor Pušnik

Igor Pušnik je izredni profesor na Katedri za merjenja in robotiko. Član Laboratorija za metrologijo in kakovost je od leta 1995. Od leta 1997, ko je končal magisterij, je vodja kakovosti laboratorija in namestnik vodje laboratorija.  Poleg pedagoškega dela je aktiven pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih ter strokovnih projektih. V laboratoriju izvaja kalibracije termometrov in vlagomerov s poudarkom na brezkontaktni termometriji. Posebno zanimanje njegovega raziskovalnega dela je usmerjeno v energetsko učinkovitost in merjenja ter raziskave povezane s tem področjem.

Uradni FE link

publikacije