Ekipa

doc. dr. Samo Beguš, univ. dipl. inž. el.

Merjenje fizikalnih veličin , razvoj senzorjev, predavanja, laboratorijske vaje. e-naslov: samo.begus@fe.uni-lj.si tel.: 01 4768 421

If you can not measure it, you can not improve it." (Lord Kelvin)

Samo Beguš

Samo Beguš je doktoriral na področju preciznega merjenja gostote magnetnega pretoka s pomočjo jedrske magnetne resonance. Ukvarja se z meritvami v akustiki, magnetiki,  termometriji, higrometriji ter z razvojem senzorjev in merilnih sistemov.

Uradni FE link

publikacije