Novice

Predavanje o merjenju Zemlje iz vesolja

26.05.2015

Magnetic effects on thermocouples (2014)

12.05.2015

A large aperture blackbody bath for calibration of thermal imagers (2013)

12.05.2015

A procedure for evaluation of non-invasive blood pressure simulators (2009)

12.05.2015
Predvajaj video

Merjenja na TEDx Ljubljana 2014

12.05.2015

Predavanje Merjenje nemogočega

12.05.2015

Estimation of parameters of the weakly damped sinusoidal signals in the frequency domain (2011)

12.05.2015

Informativni dan na Fakulteti za elektrotehniko 2015

12.05.2015

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2013

12.05.2015

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2014

12.05.2015

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2015

12.05.2015

Ko se srečata metrologija in meteorologija

12.05.2015
Zapri

Predavanje o merjenju Zemlje iz vesolja

26.05.2015

Dr. Silvo Žlebir je bivši direktor Agencije RS za Okolje, zdaj pa svetovalec na Evropski okoljski agenciji ter na Evropski komisiji v skupini, ki koordinira program Copernicus (DG GROW – Aerospace, Maritime, Security and Defence Industries).

Na povabilo Katedre za merjenja in robotiko je 25. maja 2015 v okviru predmeta »Merilna instrumentacija« predaval o Evropskem programu monitoringa okolja Copernicus.

 

Zapri

Magnetic effects on thermocouples (2014)

12.05.2015

Thermometers in laboratory environment and industrial applications are often subject to extraneous, usually unwanted and uncontrolled magnetic fields. The goal of this paper was to analyse and empirically and experimentally prove the magnetic sensitivity of thermocouples exposed to low magnetic fields: both dc and ac. The magnetic effect on ferromagnetic and non-ferromagnetic thermocouples at liquid-nitrogen-boiling point (−196 °C), ice point (0 °C), in water (17 °C) and at melting point of gallium fixed point cell (29.7646 °C) was investigated.

Zapri

A large aperture blackbody bath for calibration of thermal imagers (2013)

12.05.2015

This paper describes the problem of thermographic cameras, which are widely used for accurate measurement of temperature and not just temperature differences, which is more easy. To provide accurate and reliable measurements it is necessary to calibrate the thermal imaging camera, which allows assessment of the entire field of vision. To this end, we created a black body with a large opening, which has better temperature stability and homogeneity as the temperature sensitivity of the detector thermal imaging cameras.

Zapri

A procedure for evaluation of non-invasive blood pressure simulators (2009)

12.05.2015

In scope of research and development activities in the field of medical measuring instrumentation, we developed a procedure for evaluation of noninvasive blood pressure patient simulators, which enable reliable and repeatable testing of oscillometric automatic non-invasive blood pressure devices.

PDF

Zapri

Merjenja na TEDx Ljubljana 2014

12.05.2015

Senzorično meroslovje temelji na podatkih, izmerjenih s pomočjo človeških čutil, in podatkih o človekovi fiziologiji v določenih čustvenih, psiholoških stanjih. Ideje vredne širjenja!

(foto Hana Josič, Matej Golob)

tedx 14 gg3 tedx 14 gg24 hana josic tedx 14 gg4

Zapri

Predavanje Merjenje nemogočega

12.05.2015

Seveda ne gre za doseganje nemogočega, temveč predvsem za bolj sistemski pristop k merjenjem. Namreč, kar je danes mogoče, še nedavno ni bilo mogoče, in kar je danes nemogoče, bo zelo verjetno postalo mogoče v prihodnosti. Poleg klasičnih naravoslovnih in tehniških področij, kjer so merjenja fizikalnih in kemijskih pojavov običajna in večinoma izvedljiva, so na področjih družboslovja, medicine, psihologije, sociologije itd. ravno tako potrebe po bolj objektivnem opisovanju pojavov, vendar medsebojno primerljivih in ponovljivih merilnih metod pogosto še ni. Predvsem pa je pomembno še dodatno razmišljati o oceni točnosti merjenj, kar je osnova za vsako dobro odločanje.

Predavanje lahko spremljate tukaj http://coome.ltfe.org/predavanja/6_predavanje/

Zapri

Estimation of parameters of the weakly damped sinusoidal signals in the frequency domain (2011)

12.05.2015

In this paper, exponentially damped sinusoidal signals are analyzed. Simple algorithms for fast measurement and estimation of the unknown damping, frequency, amplitude and phase are presented. The peaks of the discrete Fourier transform (DFT) results are adopted to obtain the parameters. The concept of quotient interpolation using the Hann window for the basic three parameters is also adopted for the damping estimation. In the case of the weakly damped sinusoids with dumping values up to 1, using the rectangular window in the estimation reduces the systematic errors in comparison with the Hann window, especially in the vicinity of the coherent sampling conditions.

Zapri

Informativni dan na Fakulteti za elektrotehniko 2015

12.05.2015

V avli fakultete so dijaki lahko obiskali predstavitve interaktivnih eksperimentov in projektov s področij elektrotehnike in multimedije ter raziskali različna področja na katerih inženirji elektrotehnike in multimedije puščajo svoj odtis. LMK je sodeloval pri predstavitvah s prikazom delovanja in uporabe termovizijske kamere in akustične kamere, s katerima lahko opazujemo prostorsko porazdelitev temperature in jakosti zvoka.

 

Zapri

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2013

12.05.2015

Obiskovalci so lahko opazovali svojo toplotno sliko, medtem ko so se igrali s sušilnikom las in ledenimi kockami in opazovali, kako je lahko električna aktivnost možganov uporabna kot otroška igrača.

 

 

Zapri

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2014

12.05.2015

Obiskovalci so lahko opazovali, kako lahko električno aktivnost možganov uporabimo za otroško igračo. Profesor Janko Drnovšek in Gregor Geršak sta imela predavanje o novih načinih meritev in merilnih inštrumentih, ki izkoriščajo človeška čutila.

http://www.fe.uni-lj.si/bodoci_studentje/dnevi_elektrotehnike/

Zapri

Dnevi elektrotehnike v Bistri 2015

12.05.2015

V prvem bomo s pomočjo 3D navidezne resničnosti obiskovalce psihološko stimulirali in opazovali odziv njihovega telesa, v drugem pa bodo obiskovalci lahko kontrolirali lebdenje lahke kroglice na curku zraka, pri čemer bo moč curka uravnavana z njihovo električno aktivnostjo možganov.

http://www.tms.si/index.php?e_id=11

 

Zapri

Ko se srečata metrologija in meteorologija

12.05.2015

Gre za prvo skupno konferenco meteorologov in metrologov, torej strokovnjakov, ki se ukvarjajo z napovedovanjem vremena in sledenjem klimatskih sprememb, in strokovnjakov, ki se ukvarjajo z merjenji.

Konferenco je skupaj z LMK in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Agencijo RS Slovenije za Okolje soorganiziralo tudi več mednarodnih organizacij. Na Brdu pri Kranju so različni strokovnjaki in študentje s področija meteorologije, metrologije in drugih znanstvenih disciplin razpravljali o potrebah, metodah, priložnostih, znanju in napravah na področju zagotavljanja bolj zanesljivih podatkov za merjenje vremena. Za meteorologe je bilo na konferenci organizirano tudi usposabljanje na temo sledljivosti merjenj vremenskih sprememb. Sodelovanje področij meteorologije in metrologije se je v zadnjih letih okrepilo, namen skupnega dela pa so bolj točne vremenske napovedi, modeliranje na osnovi zanesljivejših vhodnih podatkov, ter še bolj natančno spremljanje klimatskih sprememb.

www.mmc-2014.org

Povezava na Zbornik prispevkov je tukaj.