Objave

Estimation of parameters of the weakly damped sinusoidal signals in the frequency domain (2011)

12.05.2015

Affective labeling in a content-based recommender system for images (2013)

11.05.2015

A novel NIR laser-based sensor for measuring the surface moisture in polymers (2015)

10.05.2015

Heat loss (2015)

09.05.2015

Multi-channel atomic magnetometer for magnetoencephalography: a configuration study (2014)

08.05.2015
Zapri

Estimation of parameters of the weakly damped sinusoidal signals in the frequency domain (2011)

12.05.2015

In this paper, exponentially damped sinusoidal signals are analyzed. Simple algorithms for fast measurement and estimation of the unknown damping, frequency, amplitude and phase are presented. The peaks of the discrete Fourier transform (DFT) results are adopted to obtain the parameters. The concept of quotient interpolation using the Hann window for the basic three parameters is also adopted for the damping estimation. In the case of the weakly damped sinusoids with dumping values up to 1, using the rectangular window in the estimation reduces the systematic errors in comparison with the Hann window, especially in the vicinity of the coherent sampling conditions.

Zapri

Affective labeling in a content-based recommender system for images (2013)

11.05.2015

Pretekle raziskave so pokazale izboljšanje priporočilnih sistemov, ko so, poleg žanra, bile uporabljene še emotivne značke. Te značke lahko pridobimo na dva načina, ki imata svoje prednosti in slabosti: na ekspliciten način (natančne značke, vsiljivost sistema, počasnost) ali impliciten način (nenatanče značilke, a uporabniku skrito in prijazno). V tem članku smo opravili primerjavo vsebinskega priporočilnega sistema ki uporablja eksplicitni in implicitni način pridobivanja značilk. Rezultati so pokazali, da je uspešnost priporočilnega sistema z eksplicitnimi značilkami značilno boljša od implicitnih značilk.

Zapri

A novel NIR laser-based sensor for measuring the surface moisture in polymers (2015)

10.05.2015

Za merjenje površinske vlage in vlage ob površini kompleksnih elementov s tankimi stenami, smo razvili in testirali brezkontaktni senzor površinske vlage.
In order to be able to measure the surface and near-surface moisture on a complex geometry with thin walls, a novel, non-contact, light-reflection type of moisture sensor was designed and investigated.

Zapri

Heat loss (2015)

09.05.2015

Heat loss is one of the key parameters that cause temperature errors during the calibration of thermometers in metal-freezing-point cells and thus increases the measurement uncertainty. At temperatures above the freezing point of tin, thermal radiation becomes the dominant mode of heat transfer. In addition, radiative heat transfer is especially important in the cells’ glass structures, where total internal reflection (known as “light piping”) can occur. A quantitative measure of the radiative heat loss is difficult to determine with measurements, but a qualitative check can be performed by measuring the vertical temperature profile in a cell during a freezing-point realization. Our custom-built model is capable of modeling both the radiative and conductive heat transfers and can deal with complex radiation phenomena specific to the particular case study. The modeling and experimental results are used to give an estimation of the error due to heat losses.

Zapri

Multi-channel atomic magnetometer for magnetoencephalography: a configuration study (2014)

08.05.2015

Magnetometri z optičnim črpanjem predstavljajo alternativo SQUID magnetometrom, tudi na področju detekcije bioloških magnetnih signalov. Njihova dobra lastnost je njihova zmožnost delovanja kot večkanalni senzor, čeprav je večina sestavnih delov skupna vsem kanalom. V članku sta predstavljeni dve konfiguraciji večkanalnega magnetometra. Opisane so meritve in lokalizacija magnetnih signalov slušnega korteksa.