Prezentacije predmetov

izr. prof. dr. Gregor Geršak in prof. dr. Janko Drnovšek – Meritve – uvod in SI sistem 2019 (pdf, 75 Mb)

Gregor Geršak, Navodila za izvedbo vaj Laboratorijski praktikum Meritve (2016 UNI) (pdf1, pdf2)

Gregor Geršak, Navodila za Laboratorijski praktikum Merilna instrumentacija (2016 UNI) (pdf, 9 Mb)

Gregor Geršak, Navodila za vaje 4 do 10 Laboratorijski praktikum Merilna instrumentacija (2020 UNI) (pdf)

prof. dr. Janko Drnovšek – predavanje KMS predavanja (predmet Kompleksni merilni sistemi) (pdf)

Primer dobrih seminarjev pri KMS (pdf1, pdf2)

Gregor Geršak, Merilna negotovost za začetnike (pdf, 1 Mb)

Seminarji pri KMS 2019/20 (pdf)